Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2012 10:05 - ВЕИ-МЕТАНОВА ИКОНОМИКА
Автор: jomaiv Категория: Технологии   
Прочетен: 1452 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.12.2012 08:34


People believe that renewable energies would not be enough to replace, to substitute atomic or fossil energies because it is told to them, and the big energy interests of today involved in fossil and atomic energy tell that to people. People don’t have enough mistrust. They don’t know the distinction between an economic interest and an expert; an expert who would be, or who should be, neutral to the different energy sources, and that renewable energies would not be enough to replace conventional energies is an existential lie. It is an unbelievable lie. It is totally wrong.

It has very often been described how there could be a general shift to renewable energies but the experts of the conventional energy system and all the scientists who are on their payroll ignore that, in a, ignore that intentionally, and because if they would accept, if they would agree that a total shift to renewable energies would be possible, let’s say, in the run of the next 25 or 30 years, and it is possible in such a time, they would lose totally their legitimacy to continue nuclear and fossil energy investment. This is the main reason. The conventional energy companies will be the losers, will become the losers of the change to renewable energies, and that’s the reason why they resist.

image

Ето мой превод :

Хората вярват , че източниците на възобновяема енергия са недостатъчни за пълно заместване на фосилната и ядрена енергия защото така им е казано от днешния голям интерес въвлечен в конвенционалната и ядрена енергетика. Хората не трябва да вярват повече в това.Хората не могат да направят разлика между икономически мотивиран експерт и експерт който би трябвало да бъде неутрален по отношение на всички енергийни технологии. Твърдението че ВЕИ са недостатъчни за пълно заместване на конвенционалната и ядрена енергетика е лъжа , невероятна лъжа , тотално погрешна представа. Известно е какво трябва да се направи за да се реализира този преход , но икономически мотивирани експерти и учени игнорират това.. Ако те се съгласят че тоталния преход към ВЕИ е възможен , нека кажем в течение на следващите 30 години те ще изгубят своята легитимност да продължават инвестиции в конвенционалната и ядрена енергетика.Това е главният мотив. Конвенционалните и ядрени компании и корпорации , едрият капитал , ще се превърнат в губещи и това е главното основание за тяхната съпротива.

Херман Шеер е председател на Европейският съвет по Възобновяеми Енергийни Източници. Този откъс е от неговата реч при откриването на Бонската конференция по ВЕИ от 2004 година. Какво означават тези думи за нас българите. Ето какво :

България е разположена в географски пояс между 40 и 44  градуса северна ширина. Разполагаме със слънчев потенциал много малко под средното ниво със следните оценки: 2100 часа средно на година слънцесветене което осигурява 1450 квтч/м2 / год годишна доза слънчева радиация . За сравнение тази цифра за Североафриканския бряг на Средиземно море е 2700 квтч/ м2 /  год. Качеството на нашия слънчев потенциал е добро, което означава, че съотношението на часта доза от разсеяна слънчева радиация към часта пряка слънчева радиация е добро, и приемливо за строителството на голями фотоволтаични полета изпълнени с комбинирани слънчеви колектори като например колекторите SPAR-140 на Канадско-Американската  фирма MENOVA-SPAR. Тези колектори имат ефективност 20% по ток и 30% по топлина, при площ на огледалата 140 м2  осигуряват 28 квт променлив ток и 42 квт топлина с температура между 90 градуса целзии и 130 градуса целзии. Тези колектори позволяват коефициент на запълване до 0.8 което силно редуцира размера на фотоволтаичното поле.//Виж приложение 1// Поле с размер един квадратен километър ще се държи като ковенционална електроцентрала работеща целогодишно без прекъсване с мощност 26.4 Мгвт по ток и 39.72 Мгвт по топлина. Тази технология е основна в микса от ВЕИ технологии в състава на така наречената МЕТАНОВА ИКОНОМИКА, енергийното бъдеще на човечеството. Днес битуват други представи относно производството , разпространението и консумирането на произведената енергия базирани на компрометирани конвенционални и ядрени технологии с базов принцип на строителството на енергийни мощности. МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА широко застъпва локалния принцип на производство на ток и топлина, което определя нов начин на живот в малки енергонезависими селища самоосигуряващи се с храни „ЕНС”. Втория широко застъпен принцип на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА е равновесие между изхвърления в атмосферата въглероден диоксид с антропогенен произход и изтегления от атмосферата въглероден диоксид за производство на енергоносители и суровини за химическата промишленост. /Виж приложение 2/ Размера на нашия слънчев потенциал позволява срещу 6.5% от територията на страната да бъде изградена енергийна система с мощност по ток 188 760 Мгвт и 283 998 Мгвт по топлина. Именно тези топлинни мегавати определят новия начин на живот. Топлината от колекторите съхранена в топлохранилища с материали с променлива фаза като среда за натрупване на произведената енергия , ще направят възможно изграждането на огромен парк от парници , оранжерии и производствени мощности консуматори на топлина. Влиянието на широкото и бързо внедряване на ВЕИ в икономиките в световен мащаб не е добре осветено. Това ни дава възможност при едно прозорливо отношение към споменатите проблеми , да се превърнем в световен лидер по въпросите на ускореното внедряване на ВЕИ в стопанския живот. Изгодите са неимоверни. Можем за период от 15 до 30 години да се превърнем от държава със затихващи функции в уважаван, богат партньор в строителството на модерни държави, богати, с високо качество на живот.  Това означава да тръгнем по пътя на строителството на нова Четвърта Българска държава. По-долу е показана принципната схема на една локална енергийна система за селище с 1600 ( 400 еднофамилни сгради ) до 3000 жители. Площа на системата е два квадратни километра , а подобни системи ще притежават общо 2400 селища за цялата страна. Жителите на тези селища ще формират средна класа от нов тип , жизнена с несломим гръбнак , много богата. Смисълът на правоъгълниците в принципната схема на локална енергийна система от напълно ВЕИ тип е както следва.

imageimage

v  INTERTIE – Така е означена връзката между локалната и национална енергийни системи. Това означава , че наред с локалните енергийни системи съществува и национална енергийна система от базов тип с мощни енергийни инсталации което повишава сигурноста на енергийните доставки. Енергията в този енергиен пръстен ще се доставя от мощни хидроенергийни каскади , термоядрени централи ако се появят  и ковенционални централи с много нисък въглероден отпечатък. Мощноста на локалната енергийна система надхвърля многократно  нуждите на селището , така производството на храни и животинска продукция, ток , топлина и енергоносители ще бъдат основния поминък на селището.След период на първоначално забогатяване , жителите на селището могат да въвеждат нови високотехнологични производства.

v  NATIONAL GRID -- Основанието за съществуване на национален енергиен пръстен намираме по-скоро в стратегийте за национална сигурност

v  ON-GRID—Режим на работа на локалната енергийна инсталация, когато частично или напълно отдава енергия в националния енергиен пръстен и обратното когато приема енергия от пръстена през връзката INTERTIE

v  LSPV/ T – Локалното фотоволтаично поле с комбинирани слънчеви колектори и площ два квадратни километра обикновено разделена на 10 сектора по 200 декара

v  CO2 AIR EXTRACTOR – Инсталация за извличане на въглероден диоксид от атмосферата. В Канада има разработена търговски зряла технология за извличане на въглероден диоксид от атмосферата сходна с производството на цимент. Произведения въглероден диоксид може да отиде в стопанството за нуждите на огромен брой приложения , за производството на Метан в Сабатие реактори /Виж приложение 2/ , за производството на други енергоносители , за производството на суровини за химическата индустрия. Така можем да произвеждаме на годишна база над 50 милиарда нормални кубически метра газ Метан , което е сравнимо с дебита на тръбите Набуко и Южен поток. Енергията за това производство ще дойде от местната фотоволтаика.

v  CO2 STORAGE -  Хранилище на въглероден диоксид . Ще получава въглероден диоксид от различни инсталации и ще доставя въглероден диоксид главно за производството на газ Метан.

v  H2 STORAGE – Хранилище на водород.Ще получава водород от електролизерите и ще отдава водород за производството на Метан , други енергоносители и автотранспорта

v  CH4 STORAGE – Хранилище за произведения Метан. Ще захранва газова турбина за производство на ток. Високотемпературни отходни газове ще се разпределят към Стирлингови генератори за производство на ток и към топлохранилищата на локалната енергийна инсталация.

v  BIOMASS RECYCLING , WIND FARM, GEOTERMAL , HYDROPOWER , PARABOLIC TROUGH, POWER TOWER , и още много други инсталации предназначени за производство и акумулиране на електрическа и топлинна енергия и не означени в принципната схема , влизат в микса възобновяеми енергийни източници. /Виж приложение 3/ Основно за изброените технологии е ,че всички сумирани заедно няма да надхвърлят 5% до 10% от тоталната мощ на локалната енергийна инсталация. Основния вносител на енергия в системата ще бъде слънцето. Тук под определението HYDROPOWER следва да се разбира система от хидроенергийни каскади разположени в планините .Всяка каскада ще разполага с голями долно и горно водохранилище ,което обезпечава непрекъснат режим на работа.Тези каскади са известни като “PUMPED STORAGE” Хранилищата посредством система от канали се свързват с източници на вода като реки  и приемат отточни дъждовни води  , вода от снеготопенето. Така пада необходимоста от разполагане на каскадата на пътя на река. Това решение , в зависимост от обема на хранилищата позволява изграждане на каскади с мощност над 400 Мгвт , при непрекъснат режим на работа. Втора функция на каскадите е че те ще участват в системата от съоръжения въвлечени в осигуряване на водния баланс на страната и напояването на значителни площи земеделски земи. Енергията за прехвърляне на водата от долното в горното водохранилище ще идва главно от фотоволтаиката

v  COMPRESSED AIR – В специализирани хранилища ще се съхранява въздух под голямо налягане до 700 атм . Станцията ще захранва местния транспорт на двигатели на сгъстен въздух. /Виж приложние 4/. Ще осигурява работа на местната пневмопоща , инсталация която ще придвижва в рамките на селището гоямо разнообразие от товари. Удобството на този транспорт е , че можете от работното място да придвижите предмети , стоки , книги ,храни всичко което се побира в контейнера до избрано от Вас място. Системата ще бъде под управлението на компютри. В силовите възли може да се инкорпорират хидравлика и електромеханични устройства. Ето един пример. Без намесата на оператор , избирате книга от библиотеката , робот намира книгата и я поставя в контейнер и я пуска в пневмопощата. Малко след това книгата е до Вас в терминала който е до Вашето бюро. Цялата операция ще завърши в рамките на 10 минути. Ако сте в кухнята ,  поръчаните пържоли ще имате в рамките на същите 10 минути. Енергията за сгъстяване на въздуха ще идва от локалната енергийна инсталация.

v  OFF—GRID С този термин се означава режим на работа на фотоволтаичното поле, когато полето доставя енергия към инсталацийте на селището , което означава че е изключено от националния енергиен пръстен.

v  ELECTROLYSERS – Инсталация за производство на водород чрез разлагане на водата от ток доставен от фотоволтаичното поле. /Виж приложение 5/ Би било добре водата да бъде морска и тогава в отворен цикъл ще имаме производство на дестилирана вода с високо качество и отпадък който съдържа всички елементи и минерали разтворени във морската вода , безценен продукт .

v  SABATIER REACTOR – Инсталация която произвежда Метан от  водород и въглероден диоксид . /Виж приложние 6/. Химическата реакция е екзотермична като произведената топлина може да се съхрани в топлохранилищата на енергийната система

v  GAS TURBINE – Газова турбина за производство на ток. Температурата на отходните газове е около 800 до 1000 градуса целзии. Тази топлина може да бъде използвана от Стирлинг генератори или да бъде съхранена в топлохранилища. /Виж приложение 7/

v  STIRLING GENERATORS -  Работят в широк диапазон от температури но високата температура осигурява ефективност до 36%. Отработените газове се насочват към топлохранилищата. /Виж приложение 8/

v  FLOW BATTERY – Двукомпонентна батерия , много ефективен акумулатор на електрическа енергия, който работи на принципа на горивна клетка с отделни електролити за минусовия и плюсовия електрод. Може да достигне мощност до 5 МГВТ и капацитет повече от 24 часа. Много добро допълнение към микса от технологии. /Виж приложение 9/

v  HEAT STORAGE – Сърцето на енергийната система. Доставя топлина за всички производства , битово отопление четири сезона , отопление на обществени сгради /Виж приложение 10/

v  LOCAL GRID – Мрежа за разпределение на тока на локалната енергийна система. Още в началото на строителството на енергонезависимото селище се построяват под земята в широки и лесно достъпни тунели всички комуникации  за пренос на ток , топлина , пневмопоща , линии за пренос на данни , телевизия и отделно за пренос на вода Така локалната мрежа за пренос на ток , силно компютризирана , е част от комуникацийте на селището под земята.Системата може да бъде разширена с допълнителни тунели , битови помещения , складове за храни , всичко необходимо за преживяване на населението на ЕНС в продължение на три месеца в случай на възникване на извънредна и опасна ситуация. Ако Ви се струва прекалено, Китайският и Американски елит отдавна имат такива съоръжения под земята където нито радиационна заплаха , нито биологична запалаха, нито природни стихий са страшни.В същност това само го споменавам  , но ако на жителите на ЕНС им допада може да се превърне в реалност. Кой знае какво ни готви съдбата .

v  METHANE ECONOMY   В основата на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА е заложено широкото използване на слънчевата енергия и строителството на среда за акумулиране на произведената електро и топлоенергия. Това са произведения от Електролизерите водород  , двукомпонентната батерия за акумулиране на електроенергия , акумулатори на електроенергия за електромобилите, хранилища на сгъстен въздух , производството на газ Метан , топлохранилища на материали с променлива фаза , като например редът на парафините или синтетично създадени материали.Този нов изгряващ вид икономика залага на локалното производство на енергия и енергоносители, и на баланс между изпуснатия в атмосферата въглероден диоксид с антропогенен произход и извличане на равни и по-голями количества въглероден диоксид от атмосферата. Съдбата на ВОДОРОДНАТА ИКОНОМИКА е да се реализира в рамките на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА. В същност тези две икономики са идентични , разликата е в начините на производство , съхранение , транспорт и консумация на водорода. Привържениците на ВОДОРОДНАТА ИКОНОМИКА изключват нискокарбоновите технологии и Метана от микса на енергийните технологии, което не е достатъчно обосновано. Технологийте за производство на водород от слънчевата енергия и вода са еднакви , при МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА налягането на водорода е ниско и се прибягва веднага да неговата употреба.Само това е разликата между двете икономики.

Днешните икономики все по-силно се газифицират , МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА, в която основен източник на енергия е слънцето и нискокарбонови технологии , е просто плавен преход към нов начин на производство на ток и топлина и към нов начин на живот в условията на висок жизнен стндарт , високо качество на живот , съхранение на природата и природните ресурси в полза на бъдните поколения , неща известни като устойчиво развитие. С един куршум всички зайци. Чиста атмосфера , хидросфера , литосфера, биосфера. Висок стандарт на здравеопазване , образование и условия за развитие на личноста.Това е мечтата на хората , край на безумията. За сега , голяма група въпроси свързани с обществения , социалния и политически живот в енергонезависимите малки селища остава неосветена , но само в рамките на този материал, с помоща на професионалисти този проблем е преодолим.  Всичко това благодарение на усилията на нацийте като Америка , Англия , Германия , Франция , Испания , Дания ,  Израел , Канада , Австралия , които създадоха търговски зряли технологии и подготвиха почва за решително и максимално бързо внедряване на ВЕИ технологии. Казаното до тук е описание на един от многото възможни варианти за организиране на ВЕИ микса от технологии при строителство на локални енергийни инсталации. В аванс допълвам , че един от проблемите който не фигурира в принципната схема, е новото отношение към начините на добиване и употреба на прясната вода за битови нужди и технологична вода за нуждите на съпътстващи производства. Като част от системата с изключително голямо значение са инсталацийте за рециклиране на битови , селскостопански и индустриални органични отпадъци. Процеса ще започва от битовите сгради с инсталации за преработка на органични отпадъци в малки реактори на суперкритична вода известни като SCWO и ще завърши в селищната инсталация която работи на пиролизен принцип за изгаряне на отпадъците. И двете технолгии са производители на енергоносители , енергия и в случая на пиролизното изгаряне на въглерод. Този въглерод в последствие може да се обработи с водород или кислород като отново се получават енергоносители. Имаме пълно изолиране на технологийте от атмосферата и околната среда , така че тези технологии са напълно чисти. Всичко това в противовес на безумното балиране на отпадъците. Безумно е защото е пропуснат момента на отделяне на отпадъците и богатството което представляват балите изисква допълнителни инвестиции. В състава на описаната принципна схема има много технологии които изпълняват ролята на акумулатори на произведената от комбинираните колектори ток и топлина. С това се решава проблема с непостоянния характер на възобновяемите енергийни източници. Тези средства при едно разумно оразмеряване на локалната инсталация ще осигурят необходимия резерв в случай на извънредни събития. Една разумно висока средна съставна на количествата акумулирана енергия ще осигури непрекъснат приток на енергия към консуматорите. Ситемата ще работи с недостижима за днешната енергийна система сигурност.Време е да направим опит за описание на едно енергонезависимо селище самоосигуряващо се с храни. Защо трябва да строим малки ЕНС?. Светът отчаяно търси нови форми на организация на обществения и социален живот. С появата на ВЕИ се случват две неща, процеса започва да набира скорост и могат да се строят нови форми на живот , които не изглеждат чак толкова утопични.Нима днес не живеем в ужаса на точеща се безкрай огромна утопия ? И днес  програми за ускорено развитие на малките общини и селските райони работят. Тези програми допускат широко внедряване на ВЕИ в икономиката , но за съжаление рутината в мисленето допуска стари компрометирани практики да имат място в този процес, а възможностите които ни предлагат ВЕИ се разглеждат през призмата на стари неефективни форми на енергийно строителство. Особените характеристики на ВЕИ позволяват друг подход с широко участие на голями човешки маси, на цялият народ противно на представите, в които частния инвеститор и корпоративния капитал имат водеща роля. Последното води до познатата картина, малка група хора съсредоточили в ръцете си 90% от ресурсите на държавата и планетата. Така ВЕИ и ЕНС става една много важна перспектива за изход от тежката ситуация в която е изпаднал светът , а ние сме на дъното. Ако пристъпим към строителството на енергонезависимо селище „ЕНС” самоцелно без предварителна подготовка , единствено основание ще бъде демонстриране на възможноста за подобно строителство и трезви оценки на функционирането на подобно селище. Възникват обаче трудности,които идват от принципната организация на социалния живот , нови форми на поведение характерни за правилата на живот в  така наречената локална демокрация. В рамките на държавата са необходими преобразования които ще гарантират гладкото функциониране на всички ЕНС , ако сме избрали да тръгнем по този път. Най-важната предварителна реформа е национализирането на всички форми на владеене на земята. Земята трябва да стане изцяло държавна собственост. Само по този начин всяко ЕНС ще получи примерно по 10 000 дка обработваема земеделска земя , условие задължително за поддържане модерно животновъдство. Тук отварям скоба . Глобалните процеси сочат към увеличаване на трудностите по изхранване на световното население. Някой може да каже, ние не можем да се оправим в рамките на държавата, а мислим за световното население. Бих се съгласил , но чрез глобализацията сме свързани с всички останали народи , така че , ако се превърнем в първостепенни производители на храни , ще спечелим здрави позиции в световната икономика. Затварям скобата.  Втора реформа е свързана с финансирането на строителството. Необходими са промени в някои закони и създаване на нови закони. Променя се статута на ВЕИ в закона за Енергийна стратегия и се дава водеща роля на ВЕИ. Изгражда се система от лични карти по подобие на съществуващите дебитни карти. С тези карти строителите на ЕНС ще бъдат битово осигурени , ще получат възможност да доставят всички необходими материали за строителството на битовите сгради , парниците , производствените помещения за производство на храни , микроферми , топлохранилищата  , парниците и т.н. Това ще бъде нещо като електронни пари , няма необходимост от печатане на физическа валута , тези електронни пари  може да бъдат харчени за точно определени суровини и стоки свързани със строителството на нови ЕНС. Тези доставки ще стават от предварително изградена система от магазини и складове. Ако бъде постигнат ефект на използване на спестяванията на българските граждани , сумарно около 32 млрд лева, като днес тези пари работят в полза на банките , и вместо това да работят в комбинация с казаното по-горе , ще открием, че все още имаме скрити резерви. Искам да успокоя притежателите на спестявания в банките. Напоследък някой може да реши че управляващите непрекъснато се оглеждат за натрупани пари, които да присвоят под една или друга форма. За да се избегне подобен произвол , специален закон ще третира спестяванията на гражданите , като гарантира тяхната неприкосновеност , а факта че тези средства могат да бъдат впрегнати в строителството на нова енергийна система и ЕНС ще донесе на спестяванията допълнителен процент на съгласилите се да участват по този начин в икономическия живот на страната. Но без да познавам структурата на спестяванията на гражданите , рискувам да изпадна в неточност По подобен начин всички пенсионни фондове могат да участват в инвестиционен процес , практика използвана широко по света. Има ли смислено обяснение защо една частна институция като Федералния резерв е окупирала правото да печата пари? Така  в един миг изчезва безработицата , а строителите на ЕНС ще се превърнат в обезпечени хора.Няма опасност от свърхинфлация , защото в рамките на 5   години ще се почувства благоприятния ефект на тези действия , вместо инфлация ще се получи ускорение на икономиката. Освен това ще съществува контрол за съотношението на въвежданите електронни пари към пълния обем валута в страната. Това е възможно докато сме извън сферата на еврозоната. Ако вече сме членове на еврозоната ще трябва да искаме разрешение от ЕС за тези действия. Ще се наложи и изграждане на нови банки работещи без банкова тайна , без лихва , на принципа на взаимоспомагателна каса. Това ще бъде затруднение само в началото. На по-късен етап тази структура ще превърне пенсионното дело в архаична отживелица. Всичко за което говоря до тук изглежда като революционен опит за отхвърляне на капиталистическата икономическа система. Отричам подобно обвинение. Аз съм твърдо за  традиционните капиталистически икономически системи.Това е само опит да се тушира натиска на проклетите пари и да се парират в известна степен вредните последици от действието на недостатъците на капитализма. Капиталистическите икономически системи в ръцете на добросъвестни изпълнители вършат чудеса. Може би примера на Китай и Турция не отговаря напълно като илюстрация на това твърдение. Но с намаляване на мащаба на изпълнителите , нараства възможноста колективна форма на поведение да доведе до успех разнородни по характер проекти.Най-малката единица в такава иерархия са ЕНС. Парите са неизкоренима част от икономическия живот.  Тези системи които създадоха проспериращите държави в миналото са недостатъчни в днешно време за нас българите. Нужни ни са екстренни , бързи и точни мерки в рамките на избраната от нас политическа и икономическа система , мерки които контрастират с дълбоките коловози на комформизма , рутината , тесногърдието. Нужни ни са широкомащабни преобразования , пътя по който ни водят управленци вече почти повече от век е път към НИЩОТО , път по който името България след няколко десетилетия ще прикрива едно циганизирано общество. Нямаме време за стратегията проба-грешка.След три – четири десетилетия светът ще се модернизира до неподозирани висоти. Може да се твърди , че със сигурност ще изпаднем от този процес , ако не осъзнаем , че това би трябвало да стане основен мотив в нашето ежедневие , да избегнем тази съдба. В противен случай  ще се сбъднат всички грозни прогнози за България. Освен това , нашето участие в глобалния политически живот на планетата не е адекватно на нашите възможности и в никакъв случай не допринася към интересите на народа.Бързото внедряване на ВЕИ в икономиката ще изнесе центъра на тежеста в посока подобряване на сътоянието на държавата и жизнения стандарт.Ако разумът в България е надделял , стартираме строителството на нова Четвърта Българска държава. След накратко описаните законови промени , започваме със строителството на два завода за производство на многослойни фотоволтаични клетки по технология от ІІІа-Vа група.Тези клетки запазват сравнително висока ефективност при температури 60 до 90 градуса целзии.На базата на нови нано и оптотехнологии, изгрява пробив в технологията на производство на тези клетки и вероятно след 10 години тяхната ефективност може да стане над 60%. Тогава фотоволтаиката ще се превърне в ненадмината по рентабилност технология, което ни подсказва , че трябва незабавно да тръгнем по пътя на строителство на производствени мощности за производство на фотоволтаични клетки. Тъй като цялата продукция ще се усвоява по нашите полета , не съществува проблема с пазарите и пълното натоварване на заводите. Има и проблем разбира се , химическите елементи от IIIa- Va група не са широко разпространени  необходимо е да се реши и въпросът с тяхната доставка или организиране на собствено производство. От тази гледна точка може би имаме ресурси в нашето минно дело и металургия.    Годишната продукция на заводите е тясно свързана с интервала време в който искаме да завършим прехода към нов тип енергетика. Възможно е да осигурим такава годишна продукция на тези два завода , че след пускането им в експлоатация задачата да бъде изпълнена за 10 години , а задачата е покриване с комбинирани слънчеви колектори 6.5% от територията на страната. Заводите се строят и пускат в експлоатация до 5 години. Така прехода може да бъде завършен в рамките на 15 до 30 години.Приблизителната инвестиционна  цена е  две евро/ват, така че и двата завода сумарно ще изискват по-малки инвестиции от АЕЦ Белене , което следва да бъде доказано с изчисления. Годишната продукция ще намалява с увеличаване на коефициента на концентрация  на слънчевата радиация , което означава че ще се вграждат в колекторите по – малко клетки и повече огледала отражатели на светлината. Това също означава подмяна на скъпо струващи клетки с евтино струващи огледала. Тези изчисления ще покажат колко производствени линии трябва да бъдат монтирани в халетата на заводите. Това е часта от заводите която ще бъде платена в евро . Паралелно се строят мощности за асемблиране на комбинираните колектори и производство на огледала отражатели, които осигуряват голям коефициент на концентрация на слънчевата радиация , в случая на    SPAR-140 до х1000. Има тънка разлика в избора на фотоволтаика без концентратори и фотоволтаика с концентратори. При фотоволтаиката без концентратори  има принцпно ограничение на ефективноста около 20% , съпроводено със загуба на по-голямата част от падащата радиация под формата на топлина.Едновременно стартира и строителството на ЕНС , 2400 за цялата страна. Първа стъпка е избора на място за новите селища като е възможно голям процент от този избор да съвпадне със сега съществуващи села и изоставени села.Втора стъпка е строителството на закрити селищни комуникации под земята.Трета стъпка е строителството на модерна пътна инфраструктура. ЕНС са малки селища , до 400 еднофамилни битови сгради собственост на жителите на ЕНС , което улеснява това строителство. След което се проектират и строят една или две изкуствени реки в случай че липсва естествена река. Няма да строим луна парк от всяко селище , но реката макар и изкуствена ще предложи на жителите на селото приятни условия за занимания в свободното време за спортуване  за здраве , за сериозни спортни занимания. Ще има и други спортни съоръжения , като това ще представлява първа стъпка за изграждане  на нация от здрави млади хора , живота е кратък за да боледуваме , да харчим пари за лекарства и да се влачим по болници.Продължавам с описанието на физическия вид на ЕНС. Пристъпва се към строителството на хранилищата на топлоенергия.Това е сърцето на локалната енергийна инсталация. В десетте зони на локалната енергийна система се строят под земята хранилищата.Над хранилищата се строят парници , а на покрива на парниците се инсталират комбинираните слънчеви колектори. Броя на парниците ще се установява в хода на разширяване на енергийната система. Винаги може да се продължи надграждането на системата без строителство на нови парници.Комбинираните слънчеви колектори идват в безвъзмездно ползване , за директен монтаж в полето , директно от асемблиращите мощности. Това е в основата на замисъла.Така локалните енергийни инсталации стават собственост на жителите на ЕНС.Това позволява месечните такси за ток и топлина да включват само пари за поддръжка на системата , символична сума в рамките на 10 до 30 лв което представлява нищожен процент от приходите на фамилията  Колекторите само на пръв поглед са безплатни.Всяко ЕНС е платило за внедряваните технологии чрез механизма на държавния бюджет , нещо като силно контролирана форма на държавен капитализъм. Сградите на селището са в национален български архиктетурен стил , разположени в красива паркова обстановка. Селото е чисто , и не се нуждае от инициатива да го „изчистим за един ден” , разполага с обществени сгради като модерна болница , библиотека съчетана с множество центрове за прекарване на свободното време в професионално обучение и научни занимания . Добре премислени обществени заведения ще дадат възможност за забавления , за културни изяви . Цяла година на курорт и едновременно на работното място. Роботи и роботизирани системи постепенно ще изместят човешкия труд , което ще постави хората пред нови предизвикателства – как да оползотворяват свободното си време. Сериозен проблем , защото отношението свободно време към време за труд ще отиде вероятно към 3:1.  По голямата част от жителите на ЕНС ще могат да работят в своя дом благодарение на превъзходна система на комуникации. Децата ще могат да учат в своя дом и ще получават на порядъци по-добро образавание . Сриването на нашата икономика намалява с всеки изминал ден тези прекрасни перспективи. Проклетия индивидуализъм във вид на спасяване по единично, пречи за реализиране на един величествен план за движение напред по подобие на Аспаруховия поход към нови земи. За мен няма съмнение , когато правителството даде старт на строителството на ЕНС , всеки нормален български гражданин ще се вкючи в това строителство , защото в рамките на една година ще се окаже собственик на първокласна битова сграда за живеене и съответна част от локалната енергийна инсталация, което си е чиста далавера. Тази перспектива  е много примамлива. Преди това е нужно да се направи инвентаризация на логистичните производствени мощности в областа на строителството. Пред нас стои тежък проблем. Ако сме реализирали описаната щастлива картина , трябва  в хода на това ново за нас строителство да сме съхранили възможности за плавно навлизане на всички изгряващи технологии в стопанския , икономически и социален живот . Ужасен проблем са преградите които управленците поставят пред професионалистите способни да решават ефективно и на ниво проблемите на държавата. Профанизирането на институцийте е траен процес , профаните настанили се на ключови позиции зорко следят да не бъде нарушено установеното в тяхна полза статукво. За тях няма други интереси освен тяхните собствени. В общественото пространство се обсъждат голями енергийни проекти , характерно е че няма свободни капитали дори и за един проект, а някои от тях дори са обречени , като Набуко и Южен поток . Дори сега действащия на наша територия газопровод може до 10 години да намали своя дебит до нерентабилна за ползване стойност , вече има признаци за които не трябва да оставаме слепи. Никога в аргументите  за и против голямите енергийни проекти, никой не изложи приведеното по-горе съдържание.Вижда се ,че нито един проект не може да се противопостави на принципа на локално енергийно строителство на базата на ВЕИ и енергията на слънцето Крайно време е да стане ясно , че вместо шистов газ, газопроводи , петролопроводи, ядрени централи, централи на въглища можем да противопоставим производство на газ Метан в огромни количества , което може да ни превърне в страна на газови шейхове. Тук е приложима поговорката „вода газим жадни ходим”. Малко е да се каже , че когато решаваме енергийният проблем на базата на ВЕИ сме постигнали краен успех. Макар и важен , енергийният проблем не е единствен , той трябва да се решава паралелно с другите проблеми , като проблема на водния баланс , укрепването на институцийте , премахването на корупцията и организираната престъпност , демографския проблем с неговите сложни характеристики , ужасния проблем на свитото ни индустриално производство , безработицата , увеличаващата се бедност , ниския жизнен стандарт . Построяването на 2400 ЕНС , ще даде възможност на 4 до 6 милиона българи да формират богата средна класа и да станат гарант за измъкване от влошаващата се ситуация. Има заявление , че Г-20 на последната си среща в Давос , ще търси ново лице на капитализма. Заявление , че хода на световното икономическо развитие не е задоволителен и са необходими нови форми на организация на живота на хората в рамките на приетите политически и икономически правила. Тук ирония не е уместна , но аз виждам пълен провал на тези намерения. Огромни икономически противоборства ще парират в зародиш тези намерения , това се вижда и от обикновени хора. Просто е , не участниците в подобни световни форуми са способни да завъртят света в нова спасителна посока. Обикновените хора са способни на това. Може да добавим и преимуществото в ЕНС да се живее по правилата на локалната демокрация. Сега гласуваме веднъж на четири години и нашата воля при този избор се губи още на другия ден , защото предизборните обещания отиват в кофата за боклук немедленно.Повече от половината българи ще живеят в социална среда където партийте са изгубили своето основание за съществуване , селищата ще се превърнат в зони свободни от наркотици.Жителите на ЕНС ще участват в процеса на взимане на важни решения за селището. За това искам да продължа с малко изчисления и една химическа формула , които демонстрират възможностите на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА базирана на енергията на слънцето. За повече подробности /Виж приложение 11/ Величината на нашия слънчев потенциал е

                                                   1450 квтч / м2 / год 

Величината  на тази интегрална годишна доза слънчева радиация на един квадратен метър се осигурява от идеализиран източник на слънчева радиация с мощност

image

Така слънчевата радиация превръща всеки квадратен километър от нашата територия в идеализирана слънчева централа , работеща целогодишно , ежесекундно,  в централа за производство на ток и топлина със следните параметри: Ако цялата площ на тази идеализирана централа е покрита с комбинирани слънчеви колектори SPAR-140 при коефициент на запълване 0.8 , напълно възможен поради конструктивните особености на колектора , с ефективност по ток 20% и ефективност по топлина 30% , мощноста на централата е както следва :

 165.5х106х0.2х0.8 = 26.4 Мгвт  е  мощноста на централата по ток където

0.2  е коефициент на ефективност на комбинираните колектори по ток

0.8  е коефициент на запълване на площа с комбинирани колектори

106 е площа на един квадратен километър в квадратни метри

165.5 вт е  мощноста на идеализирания източник на квадратен метър

165.5х106х0.3х0.8 = 39.72 Мгвт е мощноста на централата по топлина

Ако 26.4 Мгвт и 39.72 Мгвт се умножат по 8760 часа ще получим количеството енергия произведено от един квадратен километър за една година в мегаватчас Мгвтч .Сумарно това число е 579 211.2 Мгвтч за една година.Така едно ЕНС с площ на локалната енергийна система два квадратни километра ще разполага с 52.8 Мгвт електрическа мощ и 79.44 Мгвт топлинна мощ осигурени от слънцето и ще произвежда  1 158 422 Мгвтч сумарно.

Ако покрием 6.5% от територията на страната с комбинирани слънчеви колектори , земя която няма стопанска стойност , ще получим

7150х26.4 = 188 760 Мгвт електрически и

7150х39.72 = 283 998 Мгвт топлинни

image

Това е недвусмислена демонстрация на превъзходството на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА  над останалите видове енергийни системи. Ако допълним до 200 000 Мгвт електрическата мощност на системата с енергия от останалите ВЕИ носители , условно можем да разделим мощностите на две равни части

100 000 Мгвт за производство на газ Метан и 100 000 Мгвт за всичко останало. Производството на Метана минава през следните фази :

a.       Производство на необходимата енергия с помоща на комбинираните колектори което означава слънчева енергия.Може енергията да бъде получена и от някой друг ВЕИ енергоносител

b.      Разлагане на вода в крупни промишлени електролизери. За производството на един нормален кубически метър  водород са нужни 4.1 квтч енергия. Този кубически метър водород тежи 90 грама

c.       Извлича се от атмосферата въглероден диоксид в инсталация с технология наподобяваща производството на цимент. За производството на един тон въглероден диоксид с подобна инсталация са нужни 100 квтч енергия

d.      Така получените газове се смесват в Сабатие реактор и се получава газ Метан , вода и топлина с температура 400 градуса целзий. Топлоносител отвежда топлината в топлохранилищата на локалната енергийна система

Сабатие реакцията е както следва
продължение в постинга ВЕИ-Метанова икономика продължение
Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jomaiv
Категория: Технологии
Прочетен: 23139
Постинги: 25
Коментари: 0
Гласове: 9
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031