Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.12.2012 10:35 - ВЕИ-МЕТАНОВА ИКОНОМИКА продължение
Автор: jomaiv Категория: Технологии   
Прочетен: 1002 Коментари: 0 Гласове:
0Сабатие реакцията е както следва

 

                             СО2 + 4Н2 = СН4 + 2Н2О + топлина

                               44    +   8    =  16    +   36

Цифрите на долния ред е изравняване на реакцията по атомно тегло , което дава възможност за намиране на теглови отношения между участващите инградиенти и резултата от химическата реакция.Така виждаме , че от един грам  водород можем да произведем два грама Метан. Ще извършим изчисления колко газ Метан може да се произведе със 100 000 Мгвт . Необходими са някои входни данни

·         Един нормален кубически метър водород се произвежда с 4.1 квтч и тежи 90 гр

·         Един тон въглероден диоксид се произвежда с 100 квтч енергия

·         Един нормален кубически метър газ Метан тежи 664 гр

·         Един нормален кубически метър газ Метан се произвежда с 14.94 квтч

Сега можем да пристъпим към изчислителната процедура.

  100 000 х 103 х 8760 = 8.76 х 1011  квтч за една година е произведената енергия

 (8.76x1011 ) : 14.94 = 58.63 х 109  нормални кубически метра газ Метан се произвеждат от тази енергия за една година

Тук вече не мога да се въздържам и ще проявя лошо възпитание , ще ехидствам , добре охранени дами и господа в скъпи костюми, за които точната дума е финансово мотивирани лъжеексперти, и от които по-лоши са само политиците които злосторничат на енергийният фронт , които всички заедно достолепно излагат своите тези главно по телевизионни форуми , и много държат хората да си мислят , ето това са експертите , вдигат температурата до точката на кипене и се получава буря в чаша вода . ПОСЛЕДНАТА ЦИФРА ОЗНАЧАВА, ЧЕ МОЖЕМ ДА ПРОИЗВЕЖДАМЕ ГАЗ МЕТАН КОЛКОТО КОЛИЧЕСТВОТО ОТ ДВА ПРИЛИЧНИ ГАЗОПРОВОДА ПО 30 МИЛИАРДА КУБИЧЕСКИ МЕТРА ГОДИШНО ВСЕКИ и, както се казва башка всичко останало. А това останалото, е енергия за захранване автотранспорта във вид на водород , метан , сгъстен въздух , електроенергия за електромобили , електрическа енергия за бита , индустрията и земеделското стопанство, топлина в огромни количества за земеделско производство и храни и още много не споменати скрити ползи. Ето една от тях. Ако енергийната система работи в отворен цикъл ще се нуждае от 5 м3 / сек вода. Тази вода може да се изпомпа от морето. Така се произвежда дестилирана вода с високо качество в обем 5 м3 / сек, и технологичен отпадък от морската вода богат на широка гама химически елементи Този дебит  на дестилирана вода от системата може да се оприличи на една река широка 20 м , дълбока 1 м и със скорост на течението 25 см / сек. Всичкото това само за 15 до 30 години. Ето това е богатството, което стои горе в небето. С ВЕИ се занимавам от времето когато за да влезеш в интернет се минава една процедура “dial-up” а интернета беше бавен и може да се каже  празен в сравнение с днешното състояние. Тогава се запознах с технологии като извличане на енергия от морските вълни и приливи , източници на енергия с най-голяма плътност , 5 до 25 квт/м2 . Наред с технологогията ОТЕС , тези технологии не са приложими за условията в България , докато Англия може да задоволи в излишък своите енергийни нужди само с енергията от инсталации на морски вълни и ветрови паркове.Малко странно е , че ако искаме да се възползваме напълно от енергията на нашия слънчев потенциал трябва да преустроим нашия живот  , да изградим нови ЕНС самоосигуряващи се с храни , да създадем нова средна класа от нов тип чийто поминък е производство на енергия , топлина ,енергийни носители , суровини за химическата промишленост и храни в огромно количество . Всичко това произтича от променливия характер на ВЕИ и необходимоста от строителство на огромен парк парници , микроферми , микроконсервна индустрия  , топлохранилища и голями хладилни инсталации. Това не е връщане назад а животоспасяваща операция. Това е изгряващия нов модерен начин на живот. В Англия имат енергията на морските вълни и вятъра , в Германия залагат на нискокарбонови и слънчеви когенерационни системи и вятърна енергия , в Норвегия произвеждат предимно хидроенергия ,в  Дания в широк мащаб използват енергията на вятъра, в Австрия използват предимно хидроенергия , в Швейцария също , ние си имаме слънцето. Всички вече неистово започват да предприемат усилия за освобождаване от Руската и чужда енергийна зависимост. Ако пропуснем своя шанс , не просто да заменим днешната енергийна система със система базирана на ВЕИ , а да се възползваме от пълния размер на нашия слънчев потенциал , ще си заслужим нерадостната съдба която днес ковем.Ковачите ни  са кофти, думата е жаргонна но напълно заслужена. Възелът от проблеми постоянно се заплита и уголемява. Предлагам да постъпим като Александър Македонски , описаното по-горе е мечът. По пътя на изграждането на една нова Българска държава , ще има съпротива от страна на пазителите на статуквото. Това е обширна тема останала на заден план в Обяснителната записка. Някои изчисления паказват , че в случая на пълно усвояване на слънчевия потенциал от 6.5% от територията на страната , броят на необходимите комбинирани слънчеви колектори е голям , което налага преосмисляне на методите за тяхното производство и монтаж . Най съществената част на колектора е абсорбера на радиацията . Добре би било производството на абсорберите да става на територията на заводите за производство на фотоволтаични клетки , и може би в самите производствени линии. Останалите елементи на колектора могат да се произвеждат на автоматизирани гъвкави линии , където производителноста не е проблем. Така произведените елементи на колектора се доставят на ЕНС , където има изградени халета за предварителен монтаж на елементите , а окончателната сборка протича на покрива на парника или на полето. Изчисления показват , че подобна организация ще осигури монтирането на 3  колектора на ден за всяка локална инсталация , в продължение на 10 години. Ако предварително сме определили срок за изпълнение на инсталацията за 30 години , всяко ЕНС ще трябва да монтира по един комбиниран колектор на ден. От техническа гледна точка това е възможно и няма да пренатовари психиката на изпълнителите , защото мащаба на проекта е много голям и може лесно изпълнителите да изгубят ориентация и чувството за темп. Сега можем да очертаем контурите на гигантския проект Четвърта Българска държава.Като начало трябва да направим кратък анализ на глобалната ситуация и да разберем  какви заплахи крие за националната сигурност.Ще разделим заплахите на няколко категории :

v  КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ . За нас българите , заплахата идва от необходимоста да построим огромни за нашите мащаби енергийни мощности  , енергията на тези мощности ще бъде впрегната за извличане на въглероден диоксид от атмосферата , неговата метанизация с водород и преработката му в енергоносители и суровини за химическата промишленост. Опасноста е незрима и се заключава в следното. Същото ще правят всички нации по света. Ще настъпи криза за професионалисти които да се справят със задачата.Ако не сме изпреварили останалите с 10 години загиваме. Заключение , налага се незабавен старт в строителството на заводи за производство на фотоволтаични клетки и комбинирани слънчеви колектори , заводи за електролиза на водата , Сабатие реактори , топлохранилища на материали с променлива фаза като среда за натрупване на топлинна енергия , инсталации за извличане на въглероден диоксид от атмосферата и други технологии присъщи на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА.

v  ИЗЧЕРПВАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ ЗАПАСИ ОТ КАРБОНОВИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ. Днес е безспорно едно , запасите са ограничени , темпа на откриване на нови находища не гарантира  доставките и един ден ще бъде обявен края на карбоновите енергоносители. Ако този ден е след 30 години , това означава че сме закъсняли почти фатално по пътя на нови преобразувания които водят до изграждането на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА.

v  СВЕТОВНИ КРИЗИ. Ще спомена само няколко.Кризата за чиста вода.Днес в България интуитивно се приема, че трябва да реагираме в областа на водния баланс на страната. Стратегията за реакция до голяма степен е едностранчива и губи връзка с важни процеси в нашето икономическо развитие , остава в плен на дребномащабието. Необходими са решения свързани с енергийната стратегия на България , земеделието , животновъдството , индустрията.Световната демографска криза усложнява изхранването на хората , броя гладуващи се увеличава. Налага се извод , че трябва да се превърнем най-малко в регионална сила в производството на храни.

Не са ясни обемите въглероден диоксид и произведен на тази база газ Метан свързани с евентуални международни споразумения в близко бъдеще.За да се справим с новите изисквания ако се случат , които може да ни сварят неподготвени , трябва в ускорени темпове да строим крупни заводи за метанизация на въглеродния диоксид.. В научните среди , проектантите на нови стратегии , корпорацийте в енергетиката битува представата за така наречената ВОДОРОДНА ИКОНОМИКА. И двата вида икономики ВОДОРОДНА и МЕТАНОВА  са далече от реализация в пълен обем.  На практика те са едно и също , разликите идват от начините на производство , съхранение , разпространение и употреба на водорода. МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА  произвежда водород при относително ниско налягане в хранилищата и веднага се разпорежда с неговата употреба. Така се свеждат до възможния минимум загубите на водород. Дори и да обявим за завършена дадена икономика като ВОДОРОДНА , ще се произвеждат значителни количества газ Метан. Така исторически ще преминем през етап на строителство на МЕТАНОВА ИКОНОМИКА. В автотранспорта протича процес на подмяна на карбоновите енергоносители.Новите енергоносители са електроенергия съхранена в литиеви акумулатори , водород съхранен в металхидридни контейнери , сгъстен въздух .Наред с тези енергоносители ще продължи употребата на газ Метан , което не е в противоречие на идеята да се освободим от карбоновите носители. В краен вид  участието на Метана като движеща сила в транспорта ще бъде ограничено и в съответствие с конкуренцията с останалите видове носители. Никога няма да се освободим от участието на Метана в икономиката , нито ще се освободим от въглеродния диоксид , този газ е нашето енергийно спасение. Това твърдение може да се приеме като аксиома , само гигантски природен катаклизъм може да ни опровергае като ни отнеме слънцето. Промените в климата  могат да доведат до същия резултат. Тежката криза във фундаменталната физика бави  пробива в областа на нов чист енергиен източник.Вероятно грешните ни представи за устройството на атома е причина за забавяне на строителството на действащи инсталации за термоядрен синтез, или по-скоро до отказ от тази мечта.Казаното до тук по никакъв начин не фигурира в каквато и да е стратегия за бъдещото развитие на страната.Ще направя списък на важните опорни точки в създаването на голям проект за строителството на нова , модерна българска държава :

v  Внимателно следене настройките и действията на силните държави в областа на противодействието на промените в климата и бързо отразяване в нашите текущи и бъдещи планове.Това се прави и от днешните правителства но винаги се влачим след събитията и допускаме голями закъснения ,след което обясняваме защо е станало така. Мястото на ВЕИ технологийте в икономиката не е добре осветено. Представата , че ВЕИ технологийте са добре представени в Енергийната стратегия , Икономическата стратегия и Стратегията за национална сигурност е тотално погрешна, резултат на нисък професионализъм на управляващи и всички останали.

v  Внимателно оглеждане на Конституцията и създаване на нова Конституция. Действащата конституция няма член първи за ръководната роля на партията но вместо това се превърна цялата в член първи, гарант на успеха на БСП в усилието за превръщане на политическата власт в икономическа.Промяната беше извършена криминално и брилянтно . Криминално и брилянтно си противоречат , но точно това се случи, защото нашата Конституция беше създадена от разбойници. В новата конституция трябва да залегне национализация на цялата земя ,  без този акт не можем да се надяваме на успех в строителството на нова Четвърта Българска Държава. Такъв статут на земите ще даде достъп на ЕНС до обработваема земеделска земя и от тук до изграждане на ново модерно животновъдство. Ще отглеждаме предимно земеделски култури за изхранване на огромни стада животни , жито колкото да покрием нуждите от производство на хляб, а ако се наложи ще внасяме жито , може да ни излезе по-евтино. В конституцията трябва да залегне отказа от карбонови и ядрени енергоносители.Никой не си задава въпроса колко ядрени централи може да понесе нашата територия. Аз твърдя че това число е три, преко сили четири. И ако централите ни дават 8000 Мгвт , значи сме за никъде , защото до колкото знам имаше планове да доведем енергийната ни система до 20 000 Мгвт. И как ще стане тогава?. Или може някой да каже защо ни е нужна цялата мощ на МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА. Отговора е прост , няма измъкване от бедноста без да притежаваме тези 200 000 Мгвт електрически и 280 000 Мгвт топлинни за да изградим икономика с годишен БВП  600 милиарда лева.

v  В Конституцията трябва да залегне поемането на нов курс към строителството на МЕТАНОВА ИКОНОМИКА. Такъв член ще влезе в Конституцията след широко обсъждане на проблема с  всички граждани на Републиката. Така си представям процеса на връщане на България на българите.

            ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

 

v  Анализът на действащата политическа и икономическа системи в България е обширна тема. Официално възприетите определения за двете системи не съответстват на действителноста. За политическата система се твръди, че в България действа парламентарна  демокрация но в същност решенията не се вземат от конституционно определените четири независими власти парламент, президент , премиер министър , конституционен съд , съдът , а от изброените институции под управлението на извънвластови структури,което подменя смисълът на демокрацията. Волята на народа не е основополагаща затова можем да кажем че в България действа фасадна демокрация.Още по-лошо е когато се опитваме да определем действащата в България икономическа система. Влиянието на комунистическата номенклатура, формирана в продължение на повече от 50 години, окупирала все още ключови позиции в управлението на страната , прави невъзможно изготвянето на обективен икономически анализ за да послужи като основополагащ камък при вземане на важни за страната икономически решения.Робуването на чисто академични определения при избора на икономическите правила при които се осъществява държавната икономическа политика е контрапродуктивно. Този подход не е ефективен , още повече в условията на новото глобално икономическо развитие и появата на нови ВЕИ технологии. В световен мащаб не са достатъчно добре осветени възможностите на новите чисти енергийни технологии , и начините за бързо внедряване в икономиките на страните , регионите и целия свят. Това е обширна недостатъчно изследвана територия в която се крият решения от огромна важност за бъдещето на планетата и на всяко човешко същество. Все още не е късно да изберем нов път на развитие без да разрушаваме устоите на капиталистическата система, която напоследък дава лоши резултати предизвикани умишлено от банда  финансисти , банкери и политици. Даже се появи и нов термин БАНКСТЕРИ по подобие на термина гангстери. Вероятно ще се наложи противодействие на системата на ЧАСТИЧНО БАНКИРАНЕ, която може да се окаже причината за лошото развитие на световната икономика. Необяснимо е защо е направен избор банките да функционират като акумулатор на натрупванията от икономическия живот на страната. Действието на механизма пари , дълг , лихва , пари води до тези натрупвания. Банките стават институцията която се грижи за приложението и разпределението на натрупаните капитали без да са ангажирани със задължението след взаимодействие с останалите държавни институции да направляват капиталовите потоци по оптимален за стопанството на страната начин. Разбира се не трябва да забравяме , че натрупване на капитали има и при много физически и юридически лица и фирми. Затова следва да се запитаме доколко ефективна е банковата система. Всичко това следва от начина на правене на пари от нищото, така както е описан този начин в документа от началато на миналия век MODERN MONEY MECHANICS Тази система има признати от всички вътрешно присъщи недостатъци,които напоследък силно клатят световната икономика но само защото споменатите по –горе злонамерени изпълнители са непомерно алчни. Иначе създаването на пари както е описано в документа MODERN MONEY MECHANICS  е световна икономическа игра която създаде светът какъвто го познаваме днес. В същност когато хората по света започнаха масови протести против власта на банките но ще останат разочаровани от резултатите на тези протести. Хората нямат ясна представа какво всъщност искат и така енергията на тези протести ще изтече като вода в пясък. Нужен е нов подход свързан с бързо и решително внедряване на новите чисти ВЕИ технологии в националните , регионални и световна икономическа система и ефективни промени в банковата система на всички нива . Много силен кандидат за решителен пробив в начините на добиване , разпространение и употреба на произведената електро и топлинна енергия е МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА . Това е икономиката която ще осигури на човечеството необходимото технологично време да излезе от нокдауна в който изпадна след нанесените му удари от БАНКСТЕРИТЕ. На тази цел , постигане на по-голяма яснота при предстоящия незаобиколим световен преход е посветена настоящата ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА.Съществуват над 50  икономически системи , всяка със своите положителни и отрицателни страни. Ако избраната от обществото икономическа система е в ръцете на добросъвестни изпълнители тя дава добри резултати и обратно, призната за модерна и ефективна икономическа система в ръцете на егоистични , алчни изпълнители дава лоши резултати. Много от естествените ресурси на планетата вървят към своя край други,които в миналото не са експлоатирани днес увеличават в ускорени темпове своята относителна тежест в икономиките по света. Такъв пример е слънчевата енергия. Планетата разполага с неизчерпаем с огромна мощност източник на енергия – слънцето. Този източник е нашата надежда за благоприятен изход на човечеството  от растящите заплахи на световните кризи демографска , увеличаване броя на гладуващите , намаляване на обработваемата земя , изчерпване на карбоновите и ядрени запаси , настъплението познати и новопоявили се болести . Слънчевия потенциал сам по себе си е достатъчен , но ако населението на планетата расте неудържимо , нищо няма да ни спаси . Нужни са адекватни мерки, които правителствата трябва да предприемат като обърнат държавната машина в посока бързо и пълно усвояване на Възобновяемите Енергийни Източници. Което означава нов начин на живот , живот в Енергонезависими малки селища , самоосигуряващи се с храни и със собствена локална енергийна система , по правилата на локалната демокрация. Ето това е истинското предизвикателство , защото означава масово преустройство на икономиките в целия свят , по принципите на ново социално инжинерство.Още никой не го е правил , но това предстои и като че ли няма алтернатива.

v  Укрепване на държавните институции до степен която гарантира всички конституционни права на гражданите , което означава че оставаме в направения избор Парламентарна република с разделение на властите или казано образно предстои ни връщане на държавата на суверена – народа

v  Изграждане на нова икономика базирана на енергията на слънцето и връщане на хората към тяхните корени.

v  Изграждане на 2400 енергонезависими селища с 1600 до 3200 жители , със собствена локална енергийна система за производство на ток и топлина

v  Изграждане на селищна структура за производство на храни , животински продукти , зенчуци плодове в модерни парници , микроферми, малки инсталации за консервиране модерни хладилни инсталации

v  За да стане това реалност е необходимо национализиране на цялата земя , с последващо, след всеобщо одобрение преразпределение на селищната обработваема земя , така че всяко ново селище да разполага с 10 000 до 12 000 дка земя . Това означава че около 6 милиона българи ще живеят в селища разположени в паркова обстановка , а където е нужно ще бъдат построени изкуствени реки

v  Икономиката на тези селища от нов тип ще се обогатява постепенно с нарастване на богатството им

v  Ще се създадът нови банки които няма да рабатят с банкова тайна , няма да налагат лихви върху отпуснатите заеми , ще се начисляват единствено производствените разходи и разходите по поддръжка,по справедливо изготвена таблица в зависимост от размера на заема.Капитала на банките ще расте от вноските на нейните членове които ще имат право да получават заеми до размера дяловия капитал, което ще се яви като гаранция срещу лоши кредити. Натрупванията от икономическата дейност ще останат при производителя. Тогава освен данъците трябва да се формират и отделят пари за специална инвестиционна част на държавния бюджет за финансиране на голями проекти.

v  Ще се положат специални грижи за организиране на нови социални и производствени връзки с останалите селища , общини , региони в рамките на държавата

v  Пенсионирането ще се преустрои , възрастните хора ще получат необходимото внимание , уважение и грижа

v  Транспортната система ще изключи загубата на живот в автоинциденти

v  Ще изчезнат партийте

v  Ще изчезнат корумпираните хора

v  Образованието и здравеоипазването ще станат пример за подражание от цял свят

v  ЩЕ ЗАЛОЖИМ НА МАСИРАНО РОБОТИЗИРАНЕ НА ТРУДА

Това  ще стане основа на новото социално инжинерство , ще даде опорни точки за изграждане на икономика от нов тип . Така ще бъде изградена новата средна класа която ще се превърне в несломим гръбник на държава от нов тип. Пак ще живеем и работим по правилата на пазарната икономика , отворена към света но с изградени защитни механизми и валове срещу БАНКСТЕРИ , ГАНГСТЕРИ , КОРУМПИРАНИ ЧЕНГЕТА  И СТРАНИ С ПОЛИТИКА НАСОЧЕНА СРЕЩУ НАШИТЕ ИНТЕРЕСИ. Политическата система на страната както уточнихме остава парламентарна демокрация с разделение на властите , но на ниско ниво е друго. Системата ще носи белезите на феодална система което произтича от факта че цялата земя е държавна , и белезите на колективизъм за който е характерно самоуправлението на мнозинство , взимане на всички решения от всички жители на селището при помоща на силно развита система на комуникации и пренос на данни  и с помоща на голям брой експертни програми. Удостоени членове на малката общност ще бъдат връзката на селището с общината. Общината ще избира представител за парламента и ще осигурява неговото битово съществуване и разходите присъщи на дейноста на един депутат. Ще има контрол върху дейноста на депутатите на ниво община .Ще бъде възможно отзоваване във всеки момент след решение на хората в общината. Партии не са нужни , те са остаряла форма на политически живот който има своето основание за съществуване в остаряла и вече негодна форма за управление на една държава. При наличието на 2400 независими малки селища , ще се излъчат 240 народни представители. Парламента ще стане по многолюден от днешния , защото ще се допълни с представители от градовете , но както вече отбелязах , няма да съществува парламентарен бюджет във форма като днешната. Парите за бюджета от нов тип ще се осигуряват от общините. Такава организация на политическия и икономически живот на страната ще направи възможно мнението , желанията и волята на всеки българин да придобият стойност. Решенията на парламента ще преминават нещо като референдум , възможен на базата на силно развита информационна система за пренос на данни , телевизионни програми. Иерархията за вземане на окончателни решения включва разглеждане и одобрение на решенията на парламента на ниво ЕНС. Всеки член на ЕНС казва „да” или „не” . Така се реализира отдавнашна мечта зе истинска демокрация , в която е важен и се чува гласът на всеки есин от нас. Другото го познаваме, веднъж на четири години гласуваме и още на другия ден спечелилите изборите забравят за своите обещания.  И всичкото това ще стане възможно благодарение на усилията на напредналите нации за създаване на ефективни ВЕИ технологии. Тези технологии достигнаха зрялост която ги превръща в неоспорим фактор за хората ако проявят решимост и настоятелност за избор на нов начин на живот. И ще се случи както е в една незабравима песен „АКО ДО ВСЯКО ДОБРО СЪЩЕСТВО ЗАСТАНЕ ОЩЕ ЕДНО” , описаното в Обяснителната записка ще стане реалност. Спомняте си митинга разпрострял се от Орлов мост до хотел Плиска. Не бяхме внимателни , не бяхме информирани новите ВЕИ технологи не бяха достигнали своята зрялост. Днес нещата не стоят така.Днес сме внимателни , информирани сме новите енергийни технологии са на пазара. Остава да изградим нова енергийна индустрия . Ако излезем пак на улицата няма да позволим нашата обществена енергия да потъне отново в пясъците, защото ще бъдем въоръжени с платформа нови идеи. Вече има надежда , тя трябва да намери място в сърцата и умовете на всеки българин. Не е толкова просто , защото освен добри същества има и различни от тях. Трябва да стане така, че жителите на всяко малко енергонезависимо селище да са обхванати от ситема ефективни принципи за съвместно изпълнение на диференцираните задължения, което да доведе до гладко функициониране на селищния живот. Темите които засегнах до тук и в Обяснителната записка могат да бъдат третирани от невнимателния читател като розови сънища на някой комунист. Не съм бил партиен член цял живот и няма накрая да се омаскаря. Ще уточня. Любим прийом на комунистите е да дават мнения за всичко от живота. И да се изживяват като последна инстанция. На пръв поглед изглеждат накичени с красиви пера , което е резултат от тяхното двуличие. И понеже претендират че с кръв са защитавали комунистическия идеал ще припомня, че хората в огромното си мнозинство никога не са имали сходни идеали , а овен това няма други партии оцапани с толкова много кръв колкото са комунистическите партии.  И за какво толкова се драха като накрая се превърнаха в това срещу което се бореха. Изумителна наглост и безмерна алчност е тяхното вътрешно съдържание.                                        

Тук мисля, че е време да спра с изброяване на задължителните действия за да реализираме МЕТАНОВАТА ИКОНОМИКА.Ако тръгнем по този път се надявам светли умове  да дадат своя принос.Важно е да се осъзнаят следните предизвикателства които днес нямат подходящи решения. Ниския жизнен стандарт налага взимане на решения за ускорено икономическо развитие.Стандартните практики на пазарната икономика не са достатъчни . Така решението битовите сгради на ЕНС , локалната енергийна инсталация и мощностите за производство на храни , да са собственост на жителите на селището изглежда объркващо , но само на пръв поглед. Резултатите от дейноста на жителите на ЕНС , електроенергия , топлоенергия и храни остават в разпореждане на ЕНС , ЕНС ще се разпореди как , кой и кога да ползва тези блага. Всичко останало остава в рамките на пазарната икономика. Така хората се превръщат в собственици на средства за производство в най-важната част от живота  битовата, те ще са изпълнителите на този нов гигантски проект. Частния инвеститор нито има нужните средства да построи нова енергийна система на площ 6500 кв клм , нито има интерес това да се случи. Грижите за плащане на сметките за електроенергия , топлоенергия и храна отпадат , и за да не изглежда това чудовищно утопично ще има някакви минимални суми за тези сметки които няма да надхвърлят и един процент от доходите на фамилията. А що се отнася написаното по-горе дали е утопия или не, ще възразя силно. Нима постоянно променящите се правила на живот , икономически политически , социални  не създават низ от утопии от древни времена до днес. Не живеем ли днес в една огромна и ужасяваща утопия. Можем ли да разглеждаме едно ЕНС като една фирма с 1600 до 3000 работника. Има ли в света такива фирми , които функционират добре дори перфектно. Не се ли свежда предложението за ЕНС до състяване на правилен проект. Има още много неща , които не са разгледани , като например отношенията на ЕНС и общините в рамките на държавата.Много важно е да се разбере , нужен ни е нов начин на живот свързан с незаобиколими промени. Нямаме време , разполагаме с 10 фатални години. Замърсяването на околната среда, климатичните промени са фактори , които се превърнаха в незаобиколими  основни камъни на всички проекти в икономиката , индустрията , енергетиката. И не на последно място , не трябва да забравяме , че могъщите нефтени картели са владетелите на света. Няма да им хареса, ако хората изберат  пътя на защита на собствените си интереси , ако изберат да живеят по правила сътворени от тях.
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: jomaiv
Категория: Технологии
Прочетен: 23139
Постинги: 25
Коментари: 0
Гласове: 9
Архив
Календар
«  Май, 2018  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031